info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Công ty yếu tố nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Công ty yếu tố nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để làm nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền lợi ích của doanh nghiệp nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký pháp lý tại Sở công thương nơi đặt địa điểm văn phòng đại diện.

Nhằm hỗ trợ thương nhân nước ngoài hoàn thành thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài ở Việt Nam nhanh chóng, Luật Minh Anh sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý để khách hàng có thể hiểu dõ hơn quy trình và thủ tục pháp lý tại Nước Việt Nam nơi đặt văn phòng ủy quyền đại diện cho lợi ích của thương nhân ngoại quốc.

cong ty yeu to nuoc ngoai thanh lap van phong dai dien tai Viet Nam

Thủ tục cấp giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài ở Việt Nam:

Bước 1: Thương nhân ngoại quốc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Bước 2: Thương nhân ngoại quốc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại văn phòng Sở công thương nơi đặt địa điểm văn phòng đại diện ủy quyền lợi ích cho công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Bước 3: Sở công thương sẽ thẩm định tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ sẽ viết giấy hẹn ra kết quả là đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện;
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ ra thông báo hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho thương nhân nước ngoài;

Bước 4: Thương nhân nước ngoài tới Sở công thương nhận kết quả thành lập văn phòng đại diện theo thời gian ghi trên giấy hẹn;

Dịch vụ công ty yếu tố nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Tư vấn cơ sở pháp lý, điều kiện đăng ký thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Tư vấn chuẩn bị thông tin, giấy tờ cung cấp để luật sư Luật Minh Anh tiến hành soạn thảo hồ sơ;

Tư vấn nghĩa vụ thương nhân nước ngoài đối với văn phòng đại diện được thành lập tại Việt Nam;

Tư vấn chức năng của văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với công ty nước ngoài;

Luật sư Luật Minh Anh sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ;

Đại diện theo ủy quyền của thương nhân ngoại quốc thực hiện thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam;

Đại diện theo ủy quyền của thương nhân ngoại quốc nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện và bàn giao kết quả dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài;