info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Công ty nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Công ty nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Sở công thương Việt Nam. Luật Minh Anh với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài xin tư vấn các vấn đề pháp lý sau:

Cong ty nuoc ngoai thanh lap van phong dai dien tai Viet Nam

Tư vấn điều kiện thương nhân nước ngoài được cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam;

Tư vấn các trường hợp thương nhân không được cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam;

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện và người đứng đầu văn phòng đại diện;

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với văn phòng đại diện;

Tư vấn thời hạn cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện;

Tư vấn Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;

Cấp giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài với các nội dung sau:

Thành lập mới văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Quy trình công ty nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Bước 1: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;

Bước 2: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ- Văn phòng Sở công thương;

Bước 3: Sở công thương thẩm định hồ sơ;

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ cấp phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài;
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ sẽ ra thông báo ghi dõ lý do;

Bước 4: Sở công thương trả kết quả là giấy đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện cho người nước ngoài