Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký tách doanh nghiệp

  Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại; chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà […]

  Tư vấn quy định của pháp luật về sáp nhập doanh nghiệp

  Công ty Minh Anh chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp,tư vấn đầu tư,tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp,thành lập chi nhánh,tư vấn và thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm. 1. Tư vấn điều kiện sáp nhập […]

  Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

  Nội dung tư vấn sáp nhập doanh nghiệp: Công ty Minh Anh với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp như: tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty, tư vấn chuyển đổi loại hình doanh […]

  Tư vấn chia công ty

  Tư vấn chia công ty, doanh nghiệp. Chia công ty là việc một công ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số Công Ty cùng loại. công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng […]

  Hotline: 093 883 4386