info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Nội dung tư vấn sáp nhập doanh nghiệp: Công ty Minh Anh với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp như: tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty, tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, thành lập trung tâm….. trong đó có dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp.

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp tại tư vấn Minh Anh:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập Doanh nghiệp:

– Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp;

– Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;

– Tư vấn Thủ tục và điều kiện sáp nhập;

– Tư vấn Phương án sử dụng lao động;

– Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;

– Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;

– Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập….;

2. Hoàn thiện hồ sơ sáp nhập Doanh nghiệp:

– Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

– Danh sách thành viên/cổ đông;

– Điều lệ công ty…

3. Đại diện thực hiện các thủ tục tư vấn sáp nhập doanh nghiệp:

– Tiến hành nộp hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

4. Cam kết dịch vụ sau tư vấn sáp nhập doanh nghiệp:

Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;