info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn chia công ty

Việc tư vấn chia công ty, doanh nghiệp. Chia công ty là việc một công ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số Công Ty cùng loại. công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh.

Tư vấn chia công ty

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Công ty Luật Minh Anh tư vấn và hướng dẫn thủ tục chia công ty cụ thể như sau:

 • Hướng dẫn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chia doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn thủ tục và điều kiện chia doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn phương án sử dụng lao động;
 • Hướng dẫn thời hạn và thủ tục Chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;
 • Hướng dẫn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của cty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty;
 • Hướng dẫn nội dung Điều lệ cty mới được Thành Lập;
 • Hướng dẫn chấm dứt tồn tại của Cty bị chia.
 • Hướng dẫn các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc chia công ty
 • Hướng dẫn thành lập mới công ty sau khi chia công ty cổ phần hay Trách Nhiệm Hữu Hạn
 • Một số nội dung khác liên quan đến pháp lý doanh nghiệp.

Quý khách thể tham khảo nội dung hướng dẫn thành lập công ty, doanh nghiệp trước khi chia tách công ty theo nội sau đây: https://luatminhanh.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html