info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép VSATTP cho cơ sở kinh doanh ca cao

Xin giấy phép VSATTP cho cơ sở kinh doanh ca cao – Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn và xin giấy phép cho các doanh nghiệp, Công ty Minh Anh cung cấp cho Qúy khách hàng dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh ca cao với các thông tin như sau.
Xin giấy phép VSATTP cho cơ sở kinh doanh ca cao

(Xin giấy phép VSATTP cho cơ sở kinh doanh ca cao)

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
Đơn đề nghị cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở;
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).
2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép
Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ quan có thẩm quyền cấp. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện;
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại) và cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện.
3. Thời hạn của Giấy phép:
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.