info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới những dịch vụ pháp lý tiện ích và tốt nhất cho Quý Khách hàng.

Trên cơ sở đó, về thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, căn cứ theo Nghị định 105/2006/NĐ-CP, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và Thông tư 22/2009/TT-BTC, Luật Minh Anh chúng tôi xin tư vấn như sau:

 1. Điều kiện cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp:
 • Có trình độ đại học về lĩnh vực hoạt động giám định;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Đạt yêu cầu của kỳ kiểm tra nghiệp vụ nhằm đánh giá kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ, trình độ khoa học kỹ thuật, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện giám định các nội dung liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.
 1. Hồ sơ cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp bao gồm:
 • Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (02 tờ theo mẫu);
 • Bản gốc/ Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cấp;
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân;
 • 02 ảnh 3×4;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
 • Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp Thẻ giám định viên;
 • Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp Thẻ giám định viên.
 1. Thời gian giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
 2. Lệ phí thực hiện:
 • Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: 200.000 đồng.
 • Lệ phí cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: 200.000 đồng.
 • Lệ phí công bố Quyết định cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.
 • Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.