info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nam

Nội dung tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nam, Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy đòi hỏi các thương nhân khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình Doanh nghiệp sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nam

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nam


Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nam của Công ty Minh Anh bao gồm:
1.  Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp tại Hà Nam:
–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;
–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;
–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại Hà Nam theo đại diện uỷ quyền:
–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;
–     Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
3.  Cam kết  sau thành lập doanh nghiệp tại Hà Nam:
–     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;
–    Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;
–    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.