info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài

Nội dung Trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài, Thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để làm chức năng văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án đầu tư tại Việt Nam. Văn phòng đại diện đó chỉ được hoạt động khi được Sở Công thương  cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.  Những trường hợp không được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:
1.Không đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điều 7 NĐ 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam . Đó là những điều kiện sau:
– Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
–  Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
–  Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).
2. Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện  trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam .
3. Việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị hạn chế theo quy định của pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn