info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một bước không thể thiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đăng ký đầu tư vào Việt Nam. Với kinh nghiệm tư vấn đầu tư nhiều năm, chúng tôi xin hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục đăng ký đầu tư như sau:
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có);
Xác nhận số dư tài khoản của các nhà đầu tư thể hiện lớn hơn hoặc bằng số vốn đăng ký góp vào công ty;
Một số văn bản pháp lý khác./.
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Bước 1: Doanh nghiệp/nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn phần trên chúng tôi vừa nêu;
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/nhà đầu tư hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý dự án các khu công nghiệp;
Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư hoặc Ban quản lý dự án sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư hoặc Ban quản lý dự án để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386/ 0962 036 698 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn