info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Công ty chúng tôi căn cứ theo Thông tư 06/2014 TT-BLĐTBXH  xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu quy định;
 • Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền;
 • Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định của tổ chức được điền đầy đủ thông tin theo mẫu quy định;
 • Danh mục tài liệu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình kiểm định tương ứng với các đối tượng kiểm định đăng ký theo mẫu quy định;
 • Tài liệu về kiểm định viên gồm: Danh sách phân công kiểm định viên; Bản sao có chứng thực Chứng chỉ kiểm định viên, thẻ kiểm định viên (nếu có) đang còn hiệu lực hoặc bản sao có chứng thực các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định phù hợp và đang còn hiệu lực; Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ kiểm định viên (đối với các kiểm định viên chưa được cấp Chứng chỉ);
 • Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật (bao gồm cả bản sao có chứng thực các chứng chỉ, bằng cấp có liên quan; số năm công tác do các tổ chức có liên quan xác nhận);
 • Quy trình hoặc quy chế giám sát chất lượng hoạt động kiểm định của tổ chức;
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng, năng lực của tổ chức (nếu có);
 • Mẫu tem kiểm định, ký hiệu đóng (dập) trên đối tượng kiểm định (trong trường hợp không thể dán tem kiểm định) phù hợp với quy định.
 1. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ;
 2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.