info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện

Dong dien 023

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện, Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Điện Lực 2004, Thông tư 10/2015/TT-BCT xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:    

 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện bao gồm:
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
 • Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành; Bản sao bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;
 • Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Bản sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định;
 • Bản sao thỏa thuận đầu nối hoặc hợp đồng đầu nối;
 • Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động;
 1. Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Cơ quan giải quyết:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Điều tiết điện lực
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điều tiết điện lực
 1. Thời hạn của giấy phép hoạt động truyền tải điện: Thời hạn tối đa của giấy phép là 20 năm.