Cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

    Hiện nay nước ta đang thực hiện mở cửa nền kinh tế trên hầu khắp các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động […]

    Hotline: 093 883 4386