info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay nước ta đang thực hiện mở cửa nền kinh tế trên hầu khắp các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

 1. Điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài:
 2. a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục đào tạo được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 3. b) Có giáo viên, giảng viên đủ trình độ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 4. c) Có cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phù hợp với trình độ, quy mô giáo dục đào tạo;
 5. d) Có chương trình và nội dung giáo dục phù hợp với quy định của Luật Giáo dục và các quy định khác có liên quan;

Trường hợp cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đào tạo người nước ngoài thì chỉ cần đăng ký chương trình và nội dung đào tạo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 1. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Giấy đăng ký hoạt động (theo mẫu).
 • Bản sao công chứng giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Danh sách Hội đồng quản trị; Giám đốc (Hiệu trưởng), Trưởng các phòng, ban, kế toán trưởng.
 • Danh sách cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng), trình độ chuyên môn của giáo viên, giảng viên.
 • Cấp học, bậc học, trình độ sẽ đào tạo.
 • Ngành đào tạo.
 • Quy mô (học sinh, sinh viên, học viên).
 • Đối tượng tuyển sinh.
 • Quy chế và thời gian tuyển sinh.
 • Các quy định về học phí và các loại phí liên quan.
 • Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.
 • Báo cáo tình hình cơ sở vật chất hiện có.
 • Đăng ký chương trình giảng dạy của cơ sở với cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về giáo dục và đào tạo.
 • Quy chế hoạt động của tổ chức.