info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Những trường hợp phải đăng ký đầu tư

Bài viết dưới đây chúng tôi xin thông tin tới bạn đọc nội dung về Những trường hợp phải đăng ký đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư
Xem thêm bài viết >> Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Thông thường dự án đầu tư phải thực hiện xin giấy phép đầu tư, tuy nhiên không phải tất cả các dự án đầu tư đều phải bắt buộc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà luật đầu tư năm 2014 quy định . Chỉ có những dự án đầu tư sau đây mới phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư :

Luật đầu tư 2014 điều 36 khoản 1 thì các dự án đầu tư bắt buộc phải đăng ký đầu tư gồm:
• Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
• Tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
+ Có tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Các dự án đầu tư khác không phải thực hiện thủ tục đầu tư bao gồm:
• Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
• Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tỏ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC không thuộc một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục đầu tư ở trên;
Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
Lưu ý :
Đối với các dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương thì phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương trước, sau khi được quyết định chủ trương thì mới thực hiện dự án đầu tư;