info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin giấy phép đầu tư

Giấy phép đầu tư là gì, hồ sơ thủ tục xin giấy phép đầu tư như thế nào, nội dung bài viết dưới đây Tư vấn Minh Anh xin đưa ra một số thông tin về thủ tục xin giấy phép đầu tư hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý bạn đọc và các doanh nghiệp trong quá trình xin giấy phép đầu tư

⇒ Giấy phép đầu tư được hiểu là một văn bản do cơ quan quản lý nhà nước, là cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư tiến hành hoạt động kinh doanh dưới hình thức nhất định như hợp tác kinh doanh, thành lập doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài……………;

Thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư :

Thủ tực xin giấy phép đầu tư được phân ra 2 trường hợp

Trường hợp : Đối với dự án đầu tư trong nước:

Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng VN và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng VN và không thuộcdanh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
1- Tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
2- Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
3- Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án.
4- Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường.
5- Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

Trường hợp : Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài:

Văn bản đăng ký đầu tư theo mẫu.
1- Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
2- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư ( do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
3- Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ;
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức. bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân.
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư. vốn đầu tư.tiến độ thực hiện dự án. nhu cầu sử dụng đấ. giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
Giải trình điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng.
Và tất cả các hồ sơ nêu trên cho từng trường hợp cụ thế.