info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, để khách hàng có thể hiểu hơn về hồ sơ  đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Bất kể chữ cái, từ ngữ, con số, bản vẽ hình dáng, hình ảnh, màu sắc, nhãn mác, logo hoặc sự kết hợp các yếu tố có khả năng phân biệt được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ đều được xem là một nhãn hiệu. Nhãn hiệu rất quan trọng đối với doanh nghiệp , vậy để đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh thì cần chuẩn bị những tài liệu gì?
Tài liệu tối thiểu cần chuẩn bị để đăng ký nhãn hiệu như sau:

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  1. Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định : 2 tờ.
  2. Mẫu nhãn hiệu cùng danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu : 5 mẫu.
  3. Chứng từ nộp phí lệ phí.

Lưu ý : Về quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá như sau:
-Tổ chức / cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá dùng cho sản phẩm / dịch vụ do mình sản xuất hoặc kinh doanh.
-Tổ chức / cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn nhãn hiệu hàng hoá cho sản phẩm do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên;
-Đối với nhãn hiệu hàng hoá tập thể, quyền nộp đơn thuộc về cá nhân, pháp nhân đại diện cho tập thể các cá nhân, pháp nhân / chủ thể khác cùng tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu hàng hoá tương ứng.
-Quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, có thể được chuyển giao cho cá nhân, pháp nhân / các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.