info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp nhận thức vai trò rất quan trọng của việc sử sử dụng nhãn hiệu để phân biệt hàng hóa của họ với hàng hóa của doanh nghiệp khác, tuy nhiên không phải tất cả đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ nhãn hiệu. Theo pháp luật Việt Nam, việc đăng ký mang lại cho doanh nghiệp của bạn độc quyền ngăn chặn người khác đưa ra thị trường các sản phẩm trùng hoặc tương tự mang nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn.
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội cần chuẩn bị như sau:

  • 2 Tờ khai đăng ký theo đã được quy định
  • 5 Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Một vài lưu ý về dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu như sau:
Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu hàng hoá:

  • Thứ nhất:phải được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo và dễ nhận biết
  • Thứ hai:phải không được trùng / tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại cục sở hữu trí tuệ / đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  • Thứ ba:phải không trùng / tương tự với nhãn hiệu hàng hoá được coi là nổi tiếng.

Dấu hiệu không được công nhận là nhãn hiệu hàng hoá:

  • Thứ nhất : Các dấu hiệu không có khả năng phân biệt như các hình và hình học đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm, …, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận một cách rộng rãi;
  • Thứ hai : Các dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa đảo người tiêu dùng về xuất xứ, tính năng, công dụng hoặc chất lượng của hàng hoá;
  • Thứ ba : Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm sản xuất, tên gọi thông thường của sản phẩm, …