info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

” Đăng ký mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam” Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam có thể lựa chọn một trong bốn hình thức đầu tư : thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp từ các doanh nghiệp ở Việt Nam, thực hiện dự án đầu tư hoặc đầu tư theo hình thức hợp đồng.

Đăng ký mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài khi lựa chọn hình thức đầu tư là góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp từ các công ty tại Việt Nam cần phải đáp ứng điều kiện gì? Cần thực hiện những thủ tục pháp lý nào? Bài viết này sẽ giúp nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan về hoạt động đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức mua phần vốn góp.

Mua phần vốn góp là một dạng giao dịch giữa một bên chủ thể là thành viên/cổ đông công ty (bên chuyển nhượng) và một bên chủ thể là cá nhân, tổ chức kinh tế ( bên nhận chuyển nhượng) nhằm chuyển giao phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ liên quan tương ứng với phần vốn góp đó từ bên bán sang cho bên mua.

Ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Bên chuyển nhượng cần là chủ sở hữu đối với cổ phần, phần vốn góp dự định chuyển nhượng, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để tự mình định đoạt phần vốn góp do mình sở hữu.

Bên nhận chuyển nhượng cũng cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đối với cá nhân, tư cách pháp nhân đối với tổ chức để tự mình tham gia vào giao dịch dân sự. Có đủ khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình.

Chủ sở hữu phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạncó quyền ”  Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.” Tuy nhiên, khi chuyển nhượng phần vốn góp của mình, thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải ưu tiên chào bán cho các thành viên còn lại trong công ty trước khi chào bán ra bên ngoài công ty.

Đối với công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác, sau khi chuyển nhượng nếu số lượng thành viên thay đổi cần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Đối với công ty cổ phần, cổ đông của công ty, hoặc công ty có quyền quyết định bán cổ phần của mình cho cá nhân, tổ chức khác trừ cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần cho thành viên không phải là cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm trừ trường hợp được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nhà đầu tư nước ngoài khi mua phần vốn góp từ các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc việc mua cổ phần, phần vốn góp làm cho tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 51% trở lên cần tiến hành thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm:

  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục đăng ký :

  • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;
  • Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
  • Sau khi nhận được quyết định chấp thuận chuyển nhượng phần vốn góp từ Sở kế hoạch và đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài tiến hành góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật.

Để có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả, chi phí tiết kiệm, nhà đầu tư nước ngoài nên lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư của công ty chúng tôi. Chúng tôi với thế mạnh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về đầu tư sẽ tư vấn, giúp đỡ khách hàng soạn thảo hồ sơ,làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước để đem đến kết quả cho khách hàng. Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn về hợp đồng,các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp như đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông, thay đổi vốn điều lệ, soạn thảo hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp cho các doanh nghiệp,…

⇒ Luật sư công ty Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ, giải đáp ”  Đăng ký mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất