info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu độc quyền

Trên thị trường có nhiều hàng hóa, sản phẩm giống nhau được sản xuất bởi các công ty khác nhau, vì vậy để người tiêu dùng có thể nhận biết được đâu là sản phẩm tin dùng có thương hiệu uy tín thường sử dụng sẽ thông qua nhãn hiệu được gắn trên sản phẩm hàng hóa.Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu độc quyền

Khi doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu lớnmạnh để có thể cạnh tranh tốt hơn về giá, thu hút nhà đầu tư và phân phối sản phẩm thì việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho thương hiệu của Mình.

Vậy lợi ích của việc đăng ký thương hiệu độc quyền dưới hình thức bảo hộ nhãn hiệu là gì?

Xác lập quyền đối với pháp luật bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp dưới hình thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu là việc cần làm ngay đối với mọi doanh nghiệp trước khi muốn lưu thông sản phẩm, hàng hóa của Mình trên thị trường. Hoạt động này sẽ tránh được rủi ro tranh chấp thương hiệu sảy ra, bởi vì khi doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng mà đối tượng xấu nhái giả hàng hóa, sản phẩm đã được bạn gắn nhãn hiệu thì bạn có quyền khởi kiện để được pháp luật bảo vệ quyền lợi.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu độc quyền tại Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn về hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu độc quyền của khách hàng;

Cử Luật sư giỏi tư vấn về hoạt động bảo vệ tài sản trí tuệ là nhãn hiệu thương hiệu cho khách hàng;

Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu thương hiệu khách hàng muốn đăng ký;

Đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu khách hàng muốn đăng ký;

Tư vấn giải pháp khắc phục mẫu nhãn hiệu trong trường hợp khả năng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu của khách hàng ở mức thấp;

Tiến hành thiết lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;

Tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng;

Theo dõi quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu;

Bàn giao kết quả dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu độc quyền khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng;