info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóaDịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đánh giá là dịch vụ tốt nhất được cung cấp bởi công ty Luật uy tín Luật Minh Anh. Qua quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Chúng tôi, các doanh nghiệp đều khảng định rằng Luật Minh Anh có một đội ngũ luật sư giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm để đại diện bảo vệ tài sản trí tuệ thông qua hoạt động xác lập quyền độc quyền đối với nhãn hiệu.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng về hoạt động bảo hộ độc quyền nhãn hiệu gián tiếp qua điện thoại, email, hoặc trực tiếp tại Văn phòng Luật Minh Anh;

Luật Sư giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm mảng Luật sở hữu trí tuệ sẽ trực tiếp tư vấn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới hoạt động bảo hộ độc quyền nhãn hiệu cho khách hàng;

Đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu cho khách hàng thông qua hai hình thức:

  • Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu với độ chính xác 50-60% và hoàn toàn miễn phí;
  • Tra cứu đối chứng nhãn hiệu với độ chính xác 80-90% và mất phí 400.000 vnđ/ 01 nhãn hiệu;

Hoạt động đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu trước khi ký hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa với khách hàng nhằm biết được nhãn hiệu mà khách hàng muốn đăng ký bảo hộ có trùng hoặc gần giống với nhãn hiệu của 1 chủ thể khác đã đăng ký trước đó tới mức gây nhầm lẫn hay không, vì nếu sảy ra trường hợp này thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ từ chối đơn đăng ký sẽ gây thiệt hại về mặt thời gian và chi phí cho khách hàng;

Khi kết quả đánh giá khả năng bảo hộ với độ chính xác cao, Luật Minh Anh sẽ lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng;

Đại diện khách hàng thực hiện theo ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Nhận và bàn giao kết quả dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng;