info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phim, Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Điện ảnh 2006, Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

  1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh:
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  • Vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác nhận bằng văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có đủ tiêu chuẩn.
  1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim (Mẫu số 1 Thông tư 11/2011/TT- BVHTTDL);
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  • Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
  1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Cơ quan giải quyết: Cục Điện ảnh.