info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn pháp luật về đất đai


Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vì luôn gắn liền với người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ nên dẫn tới nhiều tranh chấp xảy ra. Nhận thấy được điều đó, Công ty Minh Anh chúng tôi – với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai, sẽ cung cấp cho khách hàng các giải pháp giải quyết tranh chấp một cách linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và có tính thực tiễn cao.
Luật sư chúng tôi tư vấn về các vấn đề pháp luật đất đai bao gồm:

 • Luật sư tư vấn thủ tục cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Luật sư tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về trưng dụng đất;
 • Luật sư tư vấn vấn để bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất;
 • Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất;
 • Tư vấn một số tranh chấp khác;

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng soạn thảo giấy tờ, hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất để nộp cho cơ quan hành chính;
 • Tư vấn soạn thảo các văn bản, giao dịch và hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: Chuyển nhượng nhà đất, chuyển đổi nhà đất , tặng cho nhà đất , thừa kế nhà đất, thế chấp nhà đất, cho thuê nhà đất , góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;
 • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tham gia quá trình đàm phán, kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất tại tòa án và cơ quan hành chính;
 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp đất đai, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
 • Một số dịch vụ khác;