info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội

Doanh nghiệp tại Hà Nội muốn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và đang tìm công ty luật uy tín trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Hãy liên hệ với chúng tôi, Luật Minh Anh với dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ xác lập quyền đối với nhãn hiệu, thương hiệu, logo trống hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội, thực hiện thủ tục

Dịch vụTư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội của Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn điều kiện nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ;

Tư vấn những dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu;

Tư vấn khả năng phân biệt của nhãn hiệu;

Tư ấn tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng;

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Luật Minh Anh:

Soạn thảo hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đăng ký nhãn hiệu

Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

Mô tả mẫu nhãn hiệu rõ các yếu tố cấu thành và ý nghĩ tổng thể của nhãn hiệu;

Hàng hóa, dịch vụ trong đơn phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại nhãn hiệu quốc tế;

2. Mẫu nhãn hiệu;

3. Giấy ủy quyền;

4. Đăng ký kinh doanh nếu là doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu;

Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội, bao gồm:

Đại diện nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội;

Đại diện theo dõi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội;

Trả lời cơ quan cấp phép khi có công văn liên quan đến nhãn hiệu, thương hiệu;

Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu;

Đại diện nhận kết quả khi Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội cấp văn bằng nhãn hiệu đã được bảo hộ;