info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký thương hiệu độc quyền logo công ty

Đăng ký thương hiệu độc quyền logo công ty– Thương hiệu chính là nhãn hiệu hàng hóa là dấu hiệu để phân biệt nhận biết hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, doanh nghiệp khác nhau.
Dịch vụ thực hiện thủ tục Đăng ký thương hiệu độc quyền logo công ty
Việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp có lợi ích gì?
Tạo ra hình ảnh của sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp;
Tạo ra uy tín cho sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp;
Thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ;
Thu hút nhà đầu tư;
Thu hút nhân tài;
Vậy việc đăng ký bảo hộ logo công ty thương hiệu có những lợi ích gì?
Dùng làm phương tiện định dạng để đơn giản hóa việc mô tả hay phân biệt sản phẩm;
Dùng làm phương tiện hợp pháp để bảo vệ những đặc tính độc đáo của sản phẩm;
Dùng làm dấu hiệu về cấp độ chất lượng đối với người tiêu dùng;
Dùng làm phương tiện cung cấp cho sản phẩm những liên kết độc đáo;
Là nguồn lợi thế cạnh tranh;
Là nguồn hoàn vốn tài chính;
Tránh sự tranh chấp thương hiệu;
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu logo công ty:
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu logo công ty;
Mẫu nhãn hiệu, thương hiệu, logo;
Giấy đăng ký kinh doanh nếu là doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo;
Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương hiệu,logo;
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền logo công ty:   
Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền logo công ty đầy đủ theo quy định của pháp luật nộp tại Cục sở hữu trí tuệ;
Cục sở hữu trí tuệ thẩm định hồ sơ, bao gồm các nội dung sau:

  • Thẩm định hình thức – trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn;
  • Thời hạn xét nghiệm nội dung là 09 tháng
  • Thời gian đăng công bố thông tin là 02 – 03 tháng.