info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

imagesCông ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..
Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Chứng khoán 2006 và Thông tư 87/2013/TT-BTC xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:
 
 

 1. Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến:
 • Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư phải là công ty chứng khoán thành viên của SGDCK và phải thực hiện kết nối với hệ thống giao dịch của SGDCK. Sau khi kết nối với hệ thống giao dịch của SGDCK, Công ty chứng khoán thực hiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với UBCKNN.
 • Công ty chứng khoán không được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trong trường hợp bị đình chỉ hoạt động, hoặc bị ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tại SGDCK, hoặc thuộc diện kiểm soát đặc biệt của UBCKNN.
 1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 • Ðơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến (theo mẫu tại Thông tư 87/2013/TT-BTC)
 • Danh sách tên và lý lịch của các chuyên gia quản lý hệ thống dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty;
 • Hợp đồng mẫu về dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với khách hàng và Bản công bố rủi ro;
 • Báo cáo thiết kế hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến;
 • Kế hoạch dự phòng cho trường hợp hỏng hóc hệ thống giao dịch chứng khoán trực;
 • Các giấy chứng nhận kiểm định về tính an toàn và chất lượng của hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm định về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật (bản sao có chứng thực);
 • Kế hoạch kiểm soát rủi ro của công ty trong việc thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến;
 • Tài liệu kỹ thuật về thiết bị truy nhập mạng, thiết bị hoà nhập mạng, hệ thống phần mềm, phần cứng và các thiết bị khác có liên quan;
 1. Thời gian giải quyết: Ba mươi lăm (35) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước./.