info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm
Hướng dẫn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mới nhất năm 2020

Hướng dẫn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mới nhất năm 2020

” Hướng dẫn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mới nhất năm 2020 ” Theo thống kê của Cục đầu tư nước ngoài – Bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến 20/01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Dự tính trong năm 2020 những con số trên sẽ còn tăng nhiều lần.

Hướng dẫn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mới nhất năm 2020
Hướng dẫn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mới nhất năm 2020

Trong năm 2019, các dự án đầu tư nước ngoài phân bổ giữa các vùng có sự khác nhau. Nhìn chung nó chỉ tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, …

Luật Minh Anh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài: xin cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin chấp thuận góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, … luôn mong muốn mang tới những dịch vụ pháp lý tốt nhất tới khách hàng.

Các hình thức đầu tư:

Có 2 hình thức để Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư vào Việt Nam, bao gồm:

+ Nhà đầu tư trực tiếp bỏ vốn vào đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư (đầu tư trực tiếp);

+ Nhà đầu tư chỉ đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư (đầu tư gián tiếp).

Luật Minh Anh hướng dẫn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mới nhất năm 2020 theo hình thức đầu tư trực tiếp như sau:

Các tài liệu Nhà đầu tư cần chuẩn bị

Bản sao chứng thực Hợp đồng thuê văn phòng làm địa điểm thực hiện dự án;

Bản sao chứng thực Sổ đỏ hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của địa chỉ thuê làm văn phòng và các tài liệu khác có liên quan (như giấy phép kinh doanh, phòng cháy chữa cháy, giấy phép về môi trường, … của bên cho thuê);

Bản sao chứng thực Chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế dự kiến thành lâp;

Đối với Nhà đầu tư là pháp nhân

Bản sao chứng thực bản dịch Giấy phép kinh doanh đã được hợp pháp hóa lãnh sự;

Bản sao chứng thực và bản dịch một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Bản sao chứng thực Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

Bản sao chứng thực Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

Đối với Nhà đầu tư là cá nhân

Bản sao chứng thực hộ chiếu của Nhà đầu tư;

Bản sao chứng thực và bản dịch Giấy xác nhận số dư tài khoản của Nhà đầu tư thể hiện bằng hoặc lớn hơn số vốn đầu tư.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin và tài liệu từ Nhà đầu tư, Luật Minh Anh sẽ tiến hành soạn hồ sơ để Nhà đầu tư ký, đóng dấu và thay mặt Nhà đầu tư trình nộp lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp mới dự án.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mới nhất năm 2020, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực với luật sư công ty Luật Minh Anh theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn