info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể – Tư vấn Minh Anh hiện đang cung ứng dịch vụ tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể bao gồm: Việc soạn thảo hồ sơ xin thành lập hộ kinh doanh cá thể; Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Hướng dẫn xác lập, kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.

Dịch vụ Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Công ty chúng tôi:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc Thành lập hộ kinh doanh cá thể như:

– Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức;

– Tư vấn  phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

– Tư vấn  quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập hộ kinh doanh cá thể, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể như:

– Sau khi ký hợp dồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ xin Thành lập hộ kinh doanh cá thể cho khách hàng;

– Đại diện lên Ủy ban nhân dân để nộp Hồ sơ xin thành lập hộ kinh doanh cá thể cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của ủy ban nhân dân quận

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký HKD tại Ủy Ban nhân dân;

– Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;

4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

Sau khi Hộ kinh doanh cá thể của khách hàng đi vào hoạt động, chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

– Tư vấn soạn thảo nội quy quy chế HKD;

– Cung cấp hồ sơ và tư vấn miễn phí 1 năm;

– Tư vấn miễn phí về nhãn hiệu

– Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;