info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tư vấn bảo hộ tại Việt Nam

Doanh nghiệp đang xây dựng thương hiệu lớn mạnh và muốn đăng ký thương hiệu độc quyền để xác lập quyền được pháp luật bảo vệ và đang tìm công ty luật uy tín chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tư vấn bảo hộ tại Việt Nam để đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác lập quyền lợi hợp pháp độc quyền thương hiệu tại cơ quan cấp phép.

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tư vấn bảo hộ tại Việt Nam

Doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Luật Minh Anh để ủy quyền cho chúng tôi thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu có thể lựa chọn các hình thức bảo hộ thông qua các hoạt động sau:

  • Đăng ký bảo hộ logo công ty;
  • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền;
  • Đăng ký bảo hộ slogan;
  • Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghệ;

Thông thường các doanh nghiệp muốn bảo hộ thương hiệu thường lựa chọn hình thức bảo hộ logo công ty.

Đăng ký bảo hộ logo công ty có hai hình thức là đăng ký bản quyền tác giả cho logo và đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho logo.

Luật Minh Anh sẽ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho logo để khách hàng có thể hiểu rõ về hoạt động đăng ký bảo hộ thương hiệu dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho logo:

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho logo về điều kiện cần thiết mà nhãn hiệu cần đáp ứng để được cơ quan cấp phép chấp thuận bảo hộ;

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho logo về hoạt động đánh giá khả năng chấp thuận bảo hộ tại cơ quan cấp phép;

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho logo về cách thức mô tả nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu;

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho logo về lựa chọn nhóm dịch vụ, hàng hóa đăng ký gắn nhãn hiệu bảo hộ độc quyền;

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tư vấn bảo hộ tại Việt Nam của Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn miễn phí pháp lý về hoạt động bảo hộ thương hiệu độc quyền;

Soạn thảo hồ sơ bảo hộ thương hiệu độc quyền;

Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục bảo hộ độc quyền thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;