info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bảo hộ độc quyền tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bảo hộ độc quyền tại Việt Nam được Luật Minh Anh cung cấp đã chiếm được vị thế quan trọng đối với khách hàng muốn xác lập quyền được pháp luật bảo vệ tài sản trí tuệ của Mình là nhãn hiệu. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền của chúng tôi đã được hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Luật Minh Anh đã có hơn 05 năm trong sự nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bảo hộ độc quyền tại Việt Nam

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Việt Nam

Trước khi ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ đăng ký nhãnhiệu hàng hóa bảo hộ độc quyền tại Việt Nam của Luật Minh Anh, khách hàng nên gửi mẫu nhãn hiệu muốn đăng ký cho chúng tôi trước để các luật sư giỏi mảng luật sở hữu trí tuệ của chúng tôi sẽ đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu thông qua việc thực hiện tra cứu sơ bộ nhãn hiệu đó, hoạt động tra cứu sơ bộ này được Luật sư Luật Minh Anh tra cứu xem nhãn hiệu của khách hàng có tạo sự khác biệt với những nhãn hiệu của chủ thể khác đã đăng ký bảo hộ trước đó đã được Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, hoạt động này đánh giá được tối đa 60% khả năng bảo hộ của nhãn hiệu bởi vì Chúng tôi không thể tra cứu được các nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định hình thức đơn khi chưa được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Để có thể tra cứu được các nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định hình thức đơn xét quyền ưu tiên nộp đơn và các nhãn hiệu đã được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp thì khách hàng nên sử dụng dịch vụ tra cứu đối chứng nhãn hiệu với phí 400.000 vnđ/ 01 nhãn hiệu, Chúng tôi sẽ gửi mẫu nhãn hiệu của khách hàng cho chuyên viên Cục sở hữu trí tuệ tra cứu đối chứng nhãn hiệu với phí 400.000 vnđ/ 01 nhãn hiệu;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu khách hàng cung cấp;

Tra cứu sơ bộ mẫu nhãn hiệu khách hàng muốn bảo hộ;

Tra cứu đối chứng mẫu nhãn hiệu khách hàng muốn bảo hộ;

Ký kết hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với khách hàng;

Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Đại diện thực hiện thủ tục bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;