info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Tổ chức, Doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm từ Nước ngoài vào Việt Nam và muốn sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu được lưu hành hợp pháp trên thị trường thì trước tiên phải làm giấy phép công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế.

Để hỗ trợ quá trình đăng ký lưu hành mỹ phẩm cho Quý doanh nghiệp, tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho Quý khách hàng, cụ thể:

Dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Tư vấn MIỄN PHÍ các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc đăng ký công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu cho Quý khách hàng:

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu;
 • Tư vấn các trường hợp những mỹ phẩm được phép công bố trong cùng một Bản công bố;
 • Tư vấn thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn công bố mỹ phẩm nhập khẩu;

Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của công ty đứng ra làm công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu;
 • Bản công thức cấu tạo thành phầm mỹ phẩm nhập  khẩu;
 • Bản kết quả lâm sàng nếu mỹ phẩm nhập khẩu có công dụng đặc biệt (nếu có);
 • Thư uỷ quyền (Authorization letter): của nhà sản xuất Nước ngoài cho công ty Việt nam được quyền phân phối độc quyền mỹ phẩm sau khi được công bố lưu hành;
 • Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự);

Đại diện Khách hàng hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan tới công việc công bố mỹ phẩm nhập khẩu

 • Tư vấn Minh Anh sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố mỹ phẩm nhập khẩu cho khách hàng;
 • Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế;
 • Đại diện khách hàng  nhận giấy chứng nhận lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế;

Kết quả mà Quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại tư vấn Minh Anh:

 • Kết thúc quá trình đăng ký công bố lưu hành mỹ phẩm Quý khách hàng sẽ nhận được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;