info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Công bố thực phẩn sản xuất trong nước

Công bố thực phẩn sản xuất trong nước – Đầu tiên, tư vấn các thủ tục pháp lý, hồ sơ và các giấy tờ cần thiết khác trước khi công bố thực phẩm; tiếp theo, tiến hành soạn hồ sơ và cuối cùng là công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm sản xuất trong nước tại cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.

1.Để công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm sản xuất trong nước, doanh nghiệp cần cung cấp:
–  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có kinh doanh nghành nghề thực phẩm;
–  Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
–  Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm;
–  Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm.
2. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm sản xuất trong nước:
–  Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm (tư vấn chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm nếu doanh nghiệp chưa đi kiểm nghiệm và tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm cho doanh nghiệp);
– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm;
– Bản quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm;
– Bản tiêu chuẩn cơ sở;
– Dự thảo ghi nhãn sản phẩm.
3. Công việc Luật Minh Anh thực hiện:
– Soạn hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước;
– Tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết việc công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm sản xuất trong nước;
– Đại diện khách hàng nhận hồ sơ và trả kết quả là giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục an toàn vệ sinh thực phẩm.
– Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm có giá trị là 03 năm, trước khi hết hạn giấy chứng nhận này, doanh nghiệp được nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.