info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam- Nhãn hiệu là tài sản trí tuệ có giá trị rất lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại của doanh nghiệp nó là phương tiện để phân biệt giữa các loại hàng hóa, dịch vụ của các doanh  nghiệp khác nhau. Dấu hiệu của nhãn hiệu phải nhìn thấy được dưới dạng chữ, số, hình vẽ, hình ảnh, được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc.

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, bảo hộ logo công ty

Để cơ quan cấp phép đăng ký bảo hộ nhãn hiệu xác lập quyền được pháp luật bảo vệ thì nhãn hiệu cần đáp ứng được những điều kiện gì?

Nhãn hiệu phải đáp ứng được các dấu hiệu bảo hộ phải có khả năng phân biệt, không bị xung đột như trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được chủ thể khác xác lập quyền độc quyền nhãn hiệu trước đó.

Để giải quyết được vấn đề nêu trên, Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam sẽ tư vấn khả năng bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp, bao gồm:

Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ để đánh giá được nhãn hiệu đó có trùng hoặc nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ chưa?

Nếu nhãn hiệu doanh nghiệp muốn đăng ký có khả năng đăng ký bảo hộ thấp, Luật Minh Anh sẽ tư vấn thêm, bớt các yếu tố cần thiết để tăng khả năng được Cục sở hữu trí tuệ cấp phép bảo hộ cho nhãn hiệu của doanh nghiệp;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ logo công ty, độc quyền nhãn hiệu tại Luật Minh Anh:

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký độc quyền logo nhãn hiệu cho khách hàng, bao gồm:

  • In mẫu nhãn hiệu;
  • Mô tả nhãn hiệu;
  • Phân loại nhóm dịch vụ, sản phẩm gắn nhãn hiệu;

Đại diện doanh nghiệp xác lập quyền đối với nhãn hiệu, bao gồm:

  • Nộp đơn nhãn hiệu;
  • Theo dõi quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu;
  • Ghi nhận sửa đổi đơn khi có công văn của Cục sở hữu trí tuệ;