info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới những dịch vụ pháp lý tiện ích và tốt nhất cho Quý Khách hàng.

Trên cơ sở đó, về thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, căn cứ theo Quyết định 6640/QĐ-BCT năm 2009 công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, Luật Minh Anh chúng tôi xin tư vấn như sau:

 1. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung bao gồm:
 • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Bản sao giấy phép cơ sở bán lẻ đã được cấp.
 1. Trình tự thực hiện:
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép lập cơ sở bán lẻ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt cơ sở bán lẻ.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và ghi Giấy biên nhận.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra hồ sơ và báo cáo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sửa đổi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 2. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 3. Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.