info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa quyền lợi và đưa đến cho Khách hàng những kiến thức hữu ích nhất về nhãn hiệu và tên thương mại Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 xin tư vấn tới Khách hàng những thông tin như sau:

 1. Về khái niệm:
 • Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau
 • Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh
 1. Về căn cứ xác lập:
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó
 1. Về chi phí:
 • Phí đăng ký nhãn hiệu dựa trên số nhóm sản phẩm dịch vụ và phí duy trì nhãn hiệu
 • Tên thương mại không mất phí đăng ký
 1. Về điều kiện bảo hộ:
 • Điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu được quy định ở Điều 72, 73 và 74 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Theo đó, nhãn hiệu phải đáp ứng các điều kiện là phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Mặc khác, nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.
 • Đối với điều kiện để bảo hộ tên thương mại được quy định tại Điều 76,77 và 78 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Theo đó, tên thương mại phải chứa thành phần tên riêng, không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Mặc khác, tên thương mại phải không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.
 1. Về thời hạn bảo hộ:
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
 • Tên thương mại được bảo hộ không xác định thời hạn cho đến khi không còn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.
 1. Phạm vi, không gian bảo hộ:
 • Nhãn hiệu được bảo hộ trên toàn bộ lãnh thổ.
 • Tên thương mại được bảo hộ phụ thuộc vào quy mô chủ thể kinh doanh.
 1. Chuyển giao quyền sở hữu
 • Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó
 • Tên thương mại không được chuyển giao.