info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới những dịch vụ pháp lý tiện ích và tốt nhất cho Quý Khách hàng.

Trên cơ sở đó, về điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý, căn cứ theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Luật Minh Anh chúng tôi xin tư vấn như sau:

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý, cụ thể:
  • Sản phẩm được coi là có nguồn gốc từ khu vực địa lý nếu sản phẩm được sản xuất, gia công, chế biến toàn bộ từ khu vực địa lý đó hoặc một, một số công đoạn sản xuất có ý nghĩa quy định đến chất lượng, uy tín của sản phẩm được tiến hành tại địa phương đó, đủ điều kiện để tạo đặc tính của sản phẩm, công đoạn này phải được ghi rõ trong hồ sơ điều kiện chỉ dẫn địa lý.
  • Sản phẩm phải tồn tại khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý: khu vực đó có điều kiện đặc thù  để tạo thành đặc tính của sản phẩm; sản phẩm phải được sản xuất thực tế tại khu vực đó được cơ quan quản lý Nhà nước xác nhận.
  1. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định:
  • Sản phẩm phải có danh tiếng chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu thực hiện thông qua các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật, các đặc trưng về cảm quan cũng như kỹ thuật.
  • Sản phẩm phải có mối quan hệ phụ thuộc giữa danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính sản phẩm với điều kiện địa lý của nơi xuất xứ.