info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, bạn đang muốn tìm hiểu thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, nhưng không biết điều kiện như thế nào. Công ty Minh Anh xin tư vấn cho bạn các điều kiện hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật như sau:
Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ việc làm
Căn cứ vào nghị định số  52/2014/NĐ-CP  quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thì điều kiện được quy định như sau:
– Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên;
– Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
– Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bùcó thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp là 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng).