info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu– Để bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp là nhãn hiệu, logo công ty xác lập quyền được pháp luật bảo vệ tránh khỏi tranh chấp thương hiệu, nhái giả hàng hóa, dịch vụ thông qua nhãn hiệu thì việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm khi đi vào hoạt động phát triển thương hiệu là hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Doanh nghiệp muốn bảo hộ độc quyền nhãn hiệu có thể tự mình thực hiện thủ tục xác lập quyền tại Cục sở hữu trí tuệ, tuy nhiên để tìm hiểu về thủ tục pháp lý sẽ mất thời gian và khó khăn với những ai không am hiểu về luật sở hữu trí tuệ cùng với đó là quá trình theo dõi thẩm dịnh hồ sơ tại cơ quan cấp phép tương đối dài từ 12 tháng đến 15 tháng tùy vào mức độ bảo hộ của từng nhãn hiệu.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tránh mất thời gian và công sức để tìm hiểu về các thủ tục pháp lý, Luật Minh Anh xin đưa ra dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sẽ tư vấn bảo hộ nhãn hiệu miễn phí về hoạt động bảo hộ độc quyền tài sản trí tuệ của doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước, bao gồm:

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền miễn phí điều kiện, quy trình thực hiện công việc bảo hộ độc quyền tài sản trí tuệ là logo, nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ;

Tra cứu sơ bộ logo, nhãn hiệu và tư vấn lựa chọn các yếu tố bảo hộ, các yếu tố không nên bảo hộ để nhanh chóng được cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chứng độc quyền sử dụng nhãn hiệu;

Tư vấn và phân loại nhóm sản phẩm, dịch vụ gắn nhãn hiệu để tránh mọi hành vi xâm phạm, nhãn giả hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp;

Tư vấn các thông tin, giấy tờ cần thiết khách hàng cung cấp cho Luật Minh Anh để luật sư giỏi của chúng tôi có thể nhanh chóng tiến hành đại diện thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền;

Tiến hành xác lập quyền lợi hợp pháp được bảo vệ bởi pháp luật, bao gồm:

  • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
  • Theo dõi đơn đã nộp tại Cục sở hữ trí tuệ;
  • Phản hồi thông báo của Cục sở hữu trí tuệ khi từ chối cấp đơn;
  • Nhận kết quả là văn bằng chứng nhận nhãn hiệu đã được bảo hộ khi có kết quả do Cục sở hữu trí tuệ cấp;