info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

Doanh nghiệp tại Việt Nam đang tìm hiểu về thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để tự mình đăng ký xác lập quyền lợi được pháp luật bảo vệ hợp pháp tại cơ quan nhà nước, tuy nhiên thời gian thẩm định đơn tại Cục sở hữu trí tuệ tương đối dài từ 12 tháng đến 15 tháng, cùng với đó thủ tục pháp lý sẽ vô cùng khó hiểu và mất thời gian tìm hiểu với những người lần đầu tiên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Luật Minh Anh được hình thành với mục đích chính là tư vấn đăng ký nhãn hiệu toàn bộ hành lang pháp lý về hoạt động bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp như:

Tư vấn để nhãn hiệu của doanh nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ không từ chối cấp văn bằng bảo hộ, khi:

Nhãn hiệu đã thuộc quyền sở hữu của một chủ thể khác đăng ký bảo hộ trước đó;

Nhãn hiệu gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của một chủ thể khác đã được Cục sở hữu trí tuệ chứng nhận đã nộp đơn, đã bảo hộ trước đó

Tư vấn mô tả nhãn hiệu:

Mô tả nhãn hiệu chi tiết, chuẩn xác, làm rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu, chỉ dõ từng yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối hình thức và ý nghĩa của nhãn hiệu;

Tư vấn phân loại nhóm dịch vụ sản phẩm gắn nhãn hiệu;

Phân loại nhóm dịch vụ, sản phẩm mang nhãn hiệu phù hợp, cùng loại với sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký trong đăng ký kinh doanh công ty và phải phân loại theo bảng phân loại quốc tế;

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Luật Minh Anh:

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu trước khi ký hợp đồng;

Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu nhằm đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu;

Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền với khách hàng khi nhãn hiệu có khả năng đăng ký bảo hộ;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Đại diện khách hàng thực hiện tủ tục xác lập quyền lợi hợp pháp với nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền khi có kết quả;