info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Bình Dương

Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Bình Dương : Quý khách hàng nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài về và muốn được lưu hành rộng rãi trong toàn quốc thì trước tiên quý khách phải làm thủ tục xin phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Bình DươngDịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Bình Dương bao gồm:
Tư vấn thủ tục và các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam;
Đánh giá các tài liệu, giấy tờ mà khách hàng đã có về tính đáp ứng yêu cầu, quy định của pháp luật Việt Nam;
Dựng hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm;
Nộp hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược – Bộ y tế;
Thành phần hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu:
Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm;
Giấy phép Đăng ký kinh doanh (sao y công chứng)
Thư uỷ quyền (Authorization letter): Nhà SX uỷ quyền cho nhà nhập khẩu tiến hành thủ tục đăng ký sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.
Quy định về Giấy uỷ quyền
a. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
b. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:
– Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;
– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền;
– Phạm vi uỷ quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);
– Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được uỷ quyền;
– Thời hạn uỷ quyền;
– Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;
– Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền
Bảng thành phần phần trăm các chất (Formulation): ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI)
Giấy phép lưu hành tự do Certificate Of Free Sales:
a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.
b) CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của chúng tôi về vấn đề Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Bình Dương , nếu có yêu cầu về lĩnh vực lưu hành và công bố mỹ phẩm , hoặc các vấn đề về các lĩnh vực kinh doanh , thay đổi đăng ký kinh doanh , các dịch vụ xin giấy phép đầu tư , thành lập trung tâm, thành lập công ty …. hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 để nhận được dịch vụ tận tậm nhất hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn