info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội- Thương hiệu, nhãn hiệu, logo của doanh nghiệp giúp cho người tiêu dùng nhận diện, phân biệt được hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp uy tín trên thị trường. Việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền, thương hiệu, logo sẽ được pháp luật bảo vệ và xử lý sự xâm phạm của những đối tượng lợi dụng làm hàng giả, hàng nhái và là căn cứ bản vệ quyền lợi của doanh nghiệp khi xảy ra phát sinh tranh chấp.

Luật Minh Anh tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội, tư vấn bảo hộ thương hiệu miễn phí thủ tục pháp lý:

Luật Minh Anh tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội, tư vấn bảo hộ thương hiệu miễn phí thủ tục pháp lý:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ, bao gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty bản sao công chứng;

Mẫu nhãn hiệu, logo muốn đăng ký bảo hộ in ra dưới dạng ảnh màu với kích kích thước không nhỏ hơn 15x15mm và không lớn hơn 80x80mm.

Đơn đăng ký nhãn hiệu;

Bản mô tả chi tiết các yếu tố và ý nghĩa của nhãn hiệu;

Phân nhóm dịch vụ, sản phẩm theo bảng phân loại quốc tế về nhãn hiệu;

Và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ;

Bước 3: Cục sở hữu trí tuệ thẩm định hồ sơ, bao gồm các nội dung sau:

Trong vòng 7 ngày kể từ khi doanh nghiệp nộp đơn, Cục SHTT sẽ gửi tờ khai đăng ký nhãn hiệu ghi rõ số đơn và ngày ưu tiên cho doanh nghiệp;

Trong vòng 02- 03 tháng, Cục SHTT sẽ gửi thông báo chấp thuận đơn hợp lệ cho doanh nghiệp;

Trong thời hạn 09- 12 tháng kể từ ngày Cục SHTT chấp nhận đơn hợp lệ, sẽ ra quyết định cấp văn bằng chứng nhận nhãn hiệu được bảo hộ;

Thời hạn của văn bằng chứng nhận nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam là 10 năm và mỗi lần ra hạn là 10 năm tiếp theo;