info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn bảo hộ thương hiệu tại Hà Nội

Tư vấn bảo hộ thương hiệu tại Hà Nội– Thương hiệu dùng để biểu tượng cho doanh nghiệp, tổ chức được cấu thành từ tên, từ ngữ, hình vẽ hoặc bao gồm tất cả các yếu tố đó.

Dịch vụ Tư vấn bảo hộ thương hiệu tại Hà Nội, logo, nhãn hiệu độc quyền

Tên thương hiệu đặt sao cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và dễ nhớ, dễ nhận biết và mang tính liên tưởng đến dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp.

Thương hiệu dùng để phân biệt các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với đối thủ có cùng sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền, thương hiệu, logo là điều quan trọng và cần thiết mà doanh nghiệp nào cũng nên làm để được pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi sảy ra tranh chấp thương hiệu.

Luật Minh Anh với dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu tại Hà Nội, tư vấn đăng ký nhãn hiệu miễn phí các vấn đề pháp lý bao gồm các nội dung sau:

Tư vấn điều kiện để doanh nghiệp có thể đăng ký bảo hộ thương hiệu;

Tư vấn những yếu tố nên bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ của thương hiệu;

Tư vấn lựa chọn nhóm ngành, dịch vụ, sản phẩm đăng ký bảo hộ thương hiệu;

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền, nhãn hiệu logo tại Hà Nội của Luật Minh Anh:

Tư vấn pháp lý trước khi đăng ký;

Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu: miễn phí;

Tra cứu đối chứng nhãn hiệu: mất phí;

Thiết lập hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu;

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký xác lập quyền đối với thương hiệu cho doanh nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ;

Tiến hành theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Nhận kết quả là văn bằng bảo hộ thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ khi có kết quả;