info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có nhiều hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Việc đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện các thủ tục sau đây:
Đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký góp vốn/mua cổ phần:
Bước 1: Xác định doanh nghiệp dự kiến nhà đầu tư góp vốn/mua cổ phần vào là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam hay doanh nghiệp có vốn nước ngoài;
Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn/mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh/thành phố;
Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi lại đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/thành phố;
Bước 4: Điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
Hồ sơ đăng ký góp vốn/mua cổ phần bao gồm:
Văn bản đề nghị đăng ký góp vốn/mua cổ phần;
Xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư hoặc xác nhận chuyển tiền của nhà đầu tư cho bên chuyển nhượng vốn góp/cổ phần;
Bản sao hợp lệ Hộ chiếu của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư là cá nhân;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, Báo cáo tài chính hai năm gần nhất, hộ chiếu của người đại diện nếu nhà đầu tư là pháp nhân;
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/cổ phần;
Bộ hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh như: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, quyết định của chủ sở hữu/HĐCĐ/HĐTV công ty…
Một số giấy tờ pháp lý khác.
Lợi ích của nhà đầu tư khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty chúng tôi
Được chuyên gia, luật sư có kinh nghiệm nhất hỗ trợ tư vấn;
Được đảm bảo bi mật kinh doanh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp;
Chúng tôi đại diện cho nhà đầu tư thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký góp vốn/mua cổ phần;
Được tư vấn hỗ trợ miễn phí sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng;