info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Một cá nhân có thể đồng thời làm giám đốc của 2 hay nhiều công ty được không?

Hỏi: Thưa luật sư, một cá nhân có thể đồng thời làm giám đốc của 2 hay nhiều công ty được không?
Đáp:
Chào bạn,
Về câu hỏi của bạn, Công ty Minh Anh xin được giải đáp như sau:
Hiện nay theo quy định của pháp luật thì một cá nhân hoàn toàn có thể làm Giám đốc hoặc tổng giám đốc của một công ty khác trừ Giám đốc công ty cổ phần.
Điều 116 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
Căn cứ theo quy định trên thì Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần không thể làm Giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý bạn rằng, nếu một cá nhân đang là giám đốc của một công ty cổ phần thì vẫn có thể Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Công ty hoặc làm giám đốc của chi nhánh của một doanh nghiệp khác.
Trên đây là giải đáp của công ty Luật Minh Anh, nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp.