info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Chuyển nhượng cổ phần/vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Chuyển nhượng cổ phần/vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài
Công ty Minh Anh (nhà tư vấn) là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Để các nhà đầu tư và doanh nghiệp nắm rõ hơn thủ tục chuyển nhượng cổ phẩn cho nhà đầu tư nước ngoài thông quy hình thức đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư, chúng tôi xin có ý kiến tư vấn như sau:
Chuyển nhượng cổ phần/vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoàiTrình tự thực hiện thủ tục Chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.
Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tại phòng đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
Bước 2: Thay đổi cổ đông, thành viên góp vốn tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố;
Hồ sơ đăng ký góp vốn mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.
Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (theo mẫu);
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Xác nhận chuyển khoản thông qua ngân hàng trung gian hoặc xác nhận số dư của nhà đầu tư nước ngoài;
Một số văn bản pháp lý khác.
Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, thay đổi lại đăng ký doanh nghiệp.
Biên bản, Quyết định của Chủ sở hữu/HĐQT/HĐTV về việc thay đổi cổ đông, thành viên góp vốn;
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp và biên bản thanh lý hợp đồng;
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Một số văn bản pháp lý khác.
Dịch vụ tư vấn của Công ty Minh Anh
Tư vấn cho nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ tài liệu cần thiết cho việc đăng ký góp vốn, mua cổ phẩn;
Tư vấn, kiểm tra hiện trạng hoạt động của doanh nghiệp, hiện trạng góp vốn, báo cáo tiến độ thực hiện dự án trước khi chuyển nhượng;
Soạn thảo hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư trực tiếp thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.