info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy phép xuất bản bản tin trong nước

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin trong nước. Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Báo chí và Nghị định 51/2002/NĐ-CP,  xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Yêu cầu, điều kiện được cấp phép xuất bản bản tin trong nước
 • Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;
 • Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
 • Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.
 • Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
 1. Hồ sơ xin cấp phép bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin trong nước;
 • Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền;
 • Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
 • Măng-sét của bản tin.
 1. Thời hạn giải quyết:
 • Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Báo chí có văn bản trả lời, nói rõ lý do.
 1. Cơ quan thực hiện thủ tục:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Báo chí.
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Không