info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Các hành vi vi phạm về thương mại

Căn cứ theo Điều 320 Luật Thương mại 2005 quy định về các hành vi vi phạm về thương mại bao gồm:

1. Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh của thương nhân; thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam và của thương nhân nước ngoài;

2. Vi phạm quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh;

3. Vi phạm chế độ thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ và báo cáo kế toán;

4. Vi phạm quy định về giá hàng hóa, dịch vụ;

5. Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

6. Buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả hoặc nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho sản xuất hàng giả, kinh doanh trái phép;

7. Vi phạm các quy định liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu;

8. Gian lận, lừa dối khách hàng khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

9. Vi phạm các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

10. Vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu;

11. Vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa;

12. Các vi phạm khác trong hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật.