info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóaĐăng ký nhãn hiệu hàng hóa là hoạt động cần thực hiện ngay khi các doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm, hàng hóa của Mình lưu thông ra thị trường. Bởi vì hoạt động này mang nhiều lợi ích trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Nó sẽ ngăn chặn triệt để được vấn đề nhái giả hàng hóa của bạn. Vì vậy để tránh thiệt hại về kinh tế và giảm đi thương hiệu đối với người tiêu dùng, bạn nên tiến hành thực hiện thủ tục xác lập quyền được pháp luật bảo vệ đối với nhãn hiệu của Mình.

Luật Minh Anh đưa ra hoạt động tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiểu về toàn bộ quá trình xác lập độc quyền sử dụng nhãn hiệu đối với pháp luật, bao gồm:

Tư vấn lợi ích của hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Tư vấn lợi ích của hoạt động tra cứu đánh giá khả năng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ trước khi thực hiện thủ tục pháp lý;

Tư vấn cách phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ gắn nhãn hiệu muốn bảo hộ nhằm bảo hộ được tuyệt đối các sản phẩm hàng hóa trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường;

Tư vấn mô tả nhãn hiệu khách hàng muốn đăng ký để bảo hộ được tuyệt đối cách thức trình bày và ý nghĩa trên nhãn hiệu;

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan;

Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa tại Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn về hoạt động xác lập quyền đối với nhãn hiệu thông qua hình thức đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ;

Tiến hành đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu khách hàng muốn đăng ký thông qua hai hình thức:

  • Tra cứu sơ bộ;
  • Tra cứu đối chứng;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ xác lập quyền được pháp luật bảo vệ đối với nhãn hiệu:

  • In mẫu nhãn hiệu;
  • Mô tả nhãn hiệu;
  • Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu;

Tiến hành thực hiện thủ tục xác lập quyền được pháp luật bảo vệ đối với nhãn hiệu:

  • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
  • Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu;

Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa khi Cục sở hữu trí tuệ cấp phép;