info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tổng hợp điểm mới chính sách Lao động – Tiền lương

Trong tháng 04/2015, nhiều chính sách về Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Công ty Minh Anh xin giới thiệu một số điểm mới nổi bật như sau:
>> Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 01/04/2015
1. Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc
Từ ngày 01/04/2015, Thông tư 01/2015/TT-BNV Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc bắt đầu có hiệu lực.
Theo đó, từ ngày 01/01/2015, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (theo quy định tại Điều 2 Nghị định 09/2015/NĐ-CP) hưởng mức trợ cấp hàng tháng = Mức trợ cấp được hưởng tháng 12/2014 x 1,08;
Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng (đã làm tròn) như sau:
+ Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.568.000 đồng/tháng;
+ Nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.512.000 đồng/tháng;
+ Các chức danh còn lại: 1.388.000 đồng/tháng.
2. Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức
Từ ngày 06/04/2015, Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống chính thức có hiệu lực.
Theo đó, ngoài việc quy định cụ thể 11 đối tượng thuộc diện được tăng lương theo chủ trương của Quốc hội, Nghị định còn làm rõ thêm 3 nhóm đối tượng không thuộc diện được tăng lương.
Tiền lương được tăng thêm sẽ được tính theo công thức:
[Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức danh] x [1,150,000 đồng] x [8%]
Việc tăng lương này sẽ được tính hưởng từ 01/01/2015, số tiền lương tăng thêm sẽ không được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN và các loại phụ cấp lương.
3. Hướng dẫn mới về hợp đồng dịch vụ việc làm
Theo Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH, trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm ký hợp đồng dịch vụ phải đảm bảo các nội dung sau:
– Tên, địa chỉ liên hệ của các bên;
– Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán;
– Nội dung cụ thể của dịch vụ việc làm cung cấp (số lượng, chất lượng…);
– Phương thức thực hiện hợp đồng;
– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện dịch vụ;
– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
– Giải quyết tranh chấp, và các nội dung khác (nếu có).
Đối với hợp đồng có thực hiện việc giới thiệu hoặc cung ứng lao động cần quy định thêm về trách nhiệm theo dõi tình trạng việc làm của người lao động.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/04/2015.
4. Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm quốc gia
Ngày 25/02/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề:
– Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính;
– Quản trị mạng máy tính;
– Kỹ thuật xây dựng;
– Cắt gọt kim loại;
– Hàn;
– Công nghệ ô tô;
– Điện dân dụng;
– Điện công nghiệp;
– Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;
– Điện tử dân dụng;
– Điện tử công nghiệp;
– May thời trang; nghiệp vụ nhà hàng – quản trị nhà hàng;
– Kỹ thuật chế biến món ăn.
Xem chi tiết tại Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 10/04/2015).
5. Chế độ nhuận bút mới đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật
Từ ngày 15/04/2015, chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và sân khấu sẽ được thực hiện theo Nghị định 21/2015/NĐ-CP.
Theo đó, chế độ mới này có một số thay đổi nổi bật như sau:
– Thêm mới các chức danh được hưởng chế độ nhuận bút, thù lao;
– Tăng tỉ lệ phần trăm (%) chi phí sản xuất để tính nhuận bút trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh;
– Thay đổi tỉ lệ phần trăm (%) mức lương cơ sở tính nhuận bút tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh sử dụng để trưng bày, triển lãm;
– Mức nhuận bút tác phẩm mỹ thuật được tính theo tỉ lệ phầm trăm (%) giá thành tác phẩm.
Nghị định này thay thế Chương I, III, IV, VII, VIII, IX, X Nghị định 61/2002/NĐ-CP.
6. Quy định về báo cáo Lao động – Thương binh và Xã hội
Theo Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH, thì kỳ hạn báo cáo và ngày gửi báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định như sau:
– Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố gửi báo cáo chậm nhất là ngày 15/01 năm kế tiếp của năm báo cáo theo dấu bưu điện (trừ trường hợp mẫu biểu báo cáo yêu cầu khác).
– Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ tổng hợp thông tin thống kê gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Thông tin chậm nhất là ngày 31/01 năm kế tiếp của năm báo cáo.
Ngoài ra, Thông tư còn quy định về hình thức của báo cáo như sau:
– Báo cáo phải được lập thành văn bản và tệp dữ liệu điện tử định dạng bảng tính Excel.
– Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị báo cáo.