info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về vấn đề gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật sở hữu trí tuệ 2005, Nghị định 103/2006/NĐ-CP, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Thông tư 22/2009/TT-BTC xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Điều kiện được gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ:
 • Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp mỗi lần 05 năm, trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án trong đó phải có phương án cơ bản;
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ;
 • Để được gia hạn trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muôn hơn thời gian quy định nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn công với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muôn.
 1. Thành phần hồ sơ:
 • Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (2 bản);
 • Bản gốc Văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Văn bằng bảo hộ);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp thông qua người đại diện);
 • Bản sao chứng từ, nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
 1. Lệ phí thực hiện:
 • Lệ phí công bố Quyết định gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ là 120.000 đồng;
 • Lệ phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ là 120.000 đồng;
 • Lệ phí gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ (đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ và đối với kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm) là 540.000 đồng.
 1. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục sở hữu trí tuệ
 2. Thời gian giải quyết: 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.